Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Dla strony www.lubrow.pl

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Barbados Firma Gastronomiczna z siedzibą przy ul.12tego marca 234, w Wejherowie 84-200, tel.:58 769 32 70 , adres e-mail: browartrojmiejski@wp.pl

2. Celem zbierania danych jest wystawianie faktur, informowanie o ofertach i imprezach

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do fakturowania, informowania o imprezach i ofertach specjalnych W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe j/w

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.